Autofleks er et datterselskap av Autoplan, eid av Sulland, som er et av Norges største privateide bilkonsern. Vi samarbeider med verdens største bilutleie selskap Enterprise på utleie av biler på utvalgte destinasjoner i Norge.


Våre avdelinger

Autofleks avd. Hamar

Besøksadresse:
Midtstranda 67, 2306 Hamar
Telefon: 915 02 847
E-post: kundeservice@autofleks.no


Station manager: Tom Bakken
Tlf: 971 51 832
E-post: tom.bakken@autofleks.no

Autofleks avd. Lillehammer

Besøksadresse:
Industrigata 24, 2619 Lillehammer
Telefon: 915 02 847
E-post: kundeservice@autofleks.no


Station manager: Espen Klemetrud
Tlf: 971 34 267
E-post: espen.klemetrud@autoplan.no

Autofleks avd. Gjøvik

Besøksadresse:
Hadelandsveien 3, 2816 Gjøvik
Telefon: 915 02 847
E-post: kundeservice@autofleks.no


Station manager: Raul Ekmann Myrvang
Tlf: 947 86 846
E-post: raul.myrvang@sulland.no

Autofleks avd. Elverum

Besøksadresse:
Svartbekkvegen 51, 2406 Elverum
Telefon: 915 02 847
E-post: kundeservice@autofleks.no


Station manager: Øyvind L. Johnsen
Tlf: 468 03 258
E-post: oyvind.johnsen@sulland.no

Autofleks avd. Otta

Besøksadresse:
Skansen 4 A, 2670 Otta
Telefon: 915 02 847
E-post: kundeservice@autofleks.no


Station manager: Per Erik Hagen
Tlf: 992 10 280
E-post: per.hagen@otta.sulland.no

Autofleks avd. Kongsvinger

Besøksadresse:
Industrivegen 39, 2219 Kongsvinger
Telefon: 915 02 847
E-post: kundeservice@autofleks.no


Station manager: Susan O. Sørlie
Tlf: 483 13 577
E-post: susan.sorlie@sulland.no


Våre flyplassavdelinger

Værnes Airport

Besøksadresse:
Lufthavnvegen 30, 7502 Stjørdal.
E-post: trondheim@ehiglobal.no


Station manager: Jan Arve Mathisen
Tlf: 993 15 936
E-post: jan.mathisen@autofleks.no

Bodø Airport

Besøksadresse:
Olav V gate, 8004 Bodø
E-post: bodo@ehiglobal.no


Station manager: Kristian Bergholdt
Tlf: 900 57 563
E-post: kristian.bergholt@autofleks.no

Harstad Airport

Besøksadresse:
Flyplassvegen 68, 8536 Evenes
E-post: harstad@ehiglobal.no


Station manager: Evy-Anita Pedersen Kristiansen
Tlf: 466 72 995
E-post: evy.kristiansen@autofleks.no

Tromsø Airport

Besøksadresse:
Flyplassvegen 31, 9016 Tromsø.
E-post: tromso@ehiglobal.no


Station manager: Ken-Gøran Stokland
Tlf: 410 11 156
E-post: ken.Stokland@autofleks.no